OBAVJEŠTENJA

Obavještenje o prekidu vodosnabdijevanja za 14.09.2023.godine

DOO „Vodovod i kanalizacija“ Danilovgrad obavještava potrošače iz naselja Ćurilac, Lazine, Kosić, Sušica, Podanje, Stologlav, Koljat i Krivaja da će zbog r

Obavještenje o prekidu vodosnabdijevanja 07.09.2023.godine

DOO "Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad obavještava sve svoje potrošače iz naselja Sekulići, Gorica, Vučica, Potkraj Šaranovića koji se snabdijevaju sa vodoizvorišta Slatina, da će zbog

Obavještenje o prekidu vodosnabdijevanja 15.08.2023. god.

DOO "Vodovod i kanalizacija" Danilovgrad obavještava sve svoje potrošače iz naselja: Kula Lakića, Sige, Luke, Potkraj i Jelenak, a koji se snabdijevaju vodom sa vodoizvori

Obavještenje o prekidu vodosnabdijevanja za 10.08.2023.god.

DOO "Vodovod i kanalizacija" Danilovgrad obavještava sve svoje potrošače iz naselja: Potkraj, Gorica, Sekulići, Pažići, Bogićevići, Lalevići i Veleta, da će zbog puc

Obavještenje o prekidu vodosnabdijevanja 09.08.2023.god.

DOO "Vodovod i kanalizacija" Danilovgrad obavještava sve svoje potrošače iz naselja Međice i Vučica, da će zbog pucanja cjevovoda AC ø60mm koje se jutros desilo u

Obavještenje o prekidu vodosnabdijevanja 04.08.2023

DOO "Vodovod i kanalizacija" Danilovgrad obavještava sve svoje potrošače iz naselja: Novo Selo, Bandići, Klikovače, Daljam, Komunica, Grbe i dio Spuža, kao i ZIKS, da ć

Obavještenje o prekidu vodosnabdijevanja za 31. jul 2023. god.

DOO "Vodovod i kanalizacija" Danilovgrad obavještava sve svoje potrošače iz naselja: Novo Selo, Bandići, Klikovače, Daljam, Komunica, Grbe i dio Spuža, da će zbog kvara

Obavještenje o prekidu vodosnabdijevanja 18.07.2023

DOO “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad obavještava sve svoje potrošače iz užeg gradskog jezgra, da će zbog ugradnje hidranata u ulici “Baja Sekulića”, do

Obavještenje o prekidu vodosnabdijevanja 19.06.2023. god.

DOO "Vodovod i kanalizacija" Danilovgrad obavještava sve svoje potrošače iz naselja: Kula Lakića, Luke, Sige, Počijevka i Potkraj Šaranovića, da će zbog kvara na

Obavještenje o prekidu vodosnabdijevanja 02.06.2023.

DOO "Vodovod i kanalizacija" Danilovgrad obavještava sve svoje potrošače iz naselja Orašje, da će zbog kvara na cjevovodu PEVG DN 110mm, doći do prekida vodosnabdi

Obavještenje o prekidu vodosnabdijevanja 31.05.2023.

DOO "Vodovod i kanalizacija" Danilovgrad obavještava sve svoje potrošače iz naselja: Ćurilac, Lazine, Krivaja, Koljat, Kosić i dio Sušice starim putem, da će zbog

Obavještenje o prekidu vodosnabdijevanja 29.05.2023.god.

DOO "Vodovod i kanalizacija" Danilovgrad obavještava sve svoje potrošače iz naselja: Grlić, Ćurioc i Koljat, da će, zbog otklanjanja kvara u naselju Koljat, starim putem

Obavještenje o prekidu vodosnabdijevanja

DOO “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad obavještava sve potrošače iz naselja koja se nalaze u potezu od Jelenka do mosta u Spužu, a koji se snabdijevaju vodom sa izvori

Obavještenje o prekidu vodosnabdijevanja

DOO “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad obavještava potrošače iz naselja Orja Luka, a koji se snabdijevaju vodom sa izvorišta “Oraška Jama&rdquo

Obavještenje o ispravnosti vode za piće

DOO “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad obavještava sve svoje potrošače da je voda u  vodovodnom sistemu ispravna i bezbjedna za piće. Svi parametri su u

Obavještenje o zamućenju vode

DOO „Vodovod i kanalizacija“ Danilovgrad obavještava sve svoje potrošače da je usled obilnih kišnih padavina, došlo do zamućenja vode u vodovodnom sistemu

Obavještenje o prekidu vodosnabdijevanja

DOO “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad obavještava sve potrošače iz naselja Tunjevo, Zagorak, Kujava i Frutak, a koji se snabdijevaju vodom sa izvorišta “T

Obavještenje o prekidu vodosnabdijevanja

DOO “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad obavještava sve potrošače iz centra grada, a koji se snabdijevaju vodom sa izvorišta “Oraška Jama”, da

Obavještenje o ispravnosti vode za piće

DOO “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad obavještava sve svoje potrošače da je voda u  vodovodnom sistemu ispravna i bezbjedna za piće. Svi parametri su u

Obavještenje o zamućenju vode

DOO „Vodovod i kanalizacija“ Danilovgrad obavještava sve svoje potrošače da je usled obilnih kišnih padavina, došlo do zamućenja vode u vodovodnom sistemu dana 20.11.2022. godine. Iz isto

Obavještenje o prekidu vodosnabdijevanja

DOO “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad obavještava sve potrošače u naselju Bandići, a koji se snabdijevaju vodom sa izvorišta “Mareza”, da će

Obavještenje o prekidu vodosnabdijevanja

DOO “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad obavještava sve potrošače iz naselja: Velje Brdo, Bandići, Komunica III, Novo Selo, Spuž, Klikovače i Daljam, a koji se snabdi

Obavještenje

DOO “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad obavještava sve potrošače iz naselja Daljam, a koji se snabdijevaju vodom sa izvorišta “Mareza”, da će d

Obavještenje o prekidu vodosnabdijevanja

DOO “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad obavještava sve potrošače koji se snabdijevaju vodom sa izvorišta “Mareza”, da je usled velikog kvara na

Odluka o zabrani nalivanja bašti i okućnica

Na osnovu člana 34 Statuta DOO „Vodovod i kanalizacija“ Danilovgrad, a u skladu sa članom 101 Odluke o javnom vodosnabdijevanju na području opštine Danilovgrad (Sl. list

Obavještenje o prekidu vodosnabdijevanja

DOO “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad obavještava sve potrošače iz naselja Podanje i potrošače u okolini rijeke Sušice, a koji se snabdijevaju vodom sa

Apel potrošačima za racionalnijom potrošnjom vode

DOO „Vodovod i kanalizacija“ Danilovgrad apeluje na sve korisnike usluga vodosnabdijevanja da racionalnije troše vodu za piće, da smanje zalivanje bašti i okućnica u per

Obavještenje o prekidu vodosnabdijevanja

DOO “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad obavještava sve potrošače u centru grada, potrošače u objektu Respa i potrošače u naseljima: Orja

Obavještenje o prekidu vodosnabdijevanja

DOO “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad obavještava sve potrošače u centru grada i potrošače u objektima Kasarne i  Vojne zgrade, a koji se s

Obavještenje o prekidu vodosnabdijevanja

DOO “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad obavještava sve korisnike usluga vodosnabdijevanja iz naselja Velje Brdo i okoline ZIKS-a, da će zbog otklanjanja kvara na cjevovod

Obavještenje o ispravnosti vode za piće

DOO “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad obavještava sve svoje potrošače da je voda u  vodovodnom sistemu ispravna i bezbjedna za piće. Svi parametri su u

Obavještenje o prekidu vodosnabdijevanja

DOO “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad obavještava sve korisnike usluga vodosnabdijevanja u  naseljima Velje Brdo i Donje Grbe, da će zbog radova na otklanjanju kvar

Obavještenje o prekidu vodosnabdijevanja

DOO “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad obavještava sve korisnike usluga vodosnabdijevanja u  naselju Velje Brdo i okolini ZIKS-a, da će zbog radova na otklanjanju kv

Obavještenje

DOO “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad obavještava sve korisnike usluga vodosnabdijevanja iz naselja: Martinići, Podvrh, Donje Selo, Podglavice, Ljutotuk,

Obavještenje o prekidu vodosnabdijevanja

DOO “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad obavještava sve korisnike usluga vodosnabdijevanja iz naselja: Martinići, Podvrh, Donje Selo, Podglavice, Ljutotuk,

Obavještenje o prekidu vodosnabdijevanja

DOO “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad obavještava sve korisnike usluga vodosnabdijevanja iz naselja Velje Brdo i okoline ZIKS-a, da će zbog otklanjanja kvara na cjevovod

Obavještenje o blagom zamućenju vode

DOO „Vodovod i kanalizacija“ Danilovgrad obavještava sve svoje potrošače da je na osnovu kontrole vrijednosti mutnoće utvrđeno da vrijednosti mutnoće u vodovodnom

Obavještenje o prekidu vodosnabdijevanja

DOO “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad obavještava sve korisnike usluga vodosnabdijevanja iz naselja: Martinići, Podvrh, Donje Selo, Podglavice, Ljutotuk,

Obavještenje o prekidu vodosnabdijevanja

DOO “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad obavještava sve potrošače u centru grada, potrošače u objektu Kasarne i u objektu Policijske akademije i potrošače u naseljima: Orašje, Glav

Obavještenje o prekidu vodosnabdijevanja

DOO “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad obavještava sve potrošače u centru grada, potrošače u objektu Kasarne i u objektu Policijske akademije&nbs

Obavještenje o prekidu vodosnabdijevanja

DOO “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad obavještava sve potrošače u objektu Policijske akademije i potrošače u naseljima Glavica i Velja Paprat, a

Obavještenje o prekidu vodosnabdijevanja

DOO “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad obavještava sve potrošače u objektu Kasarne, u objektu Vojne zgrade i potrošače u gradu, a koji se snabdijevaju vodom sa izvorišta “Oraška J

Obavještenje o radovima na izgradnji vodovodnih šahti u naselju Daljam

DOO “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad obavještava sve potrošače iz naselja Daljam, da će se dana 17.02.2022. god. i dana 18. 02.2022. god. izvoditi rad

Obavještenje o radovima na izmještanju cjevovoda

DOO “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad obavještava sve potrošače, da su dana 08.02.2022. godine sprovedene aktivnosti na izmještanju cje

Obavještenje o rekonstrukciji postojeće atmosferske kanalizacione mreže

DOO “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad obavještava sve potrošače, da su dana 01.02.2022. godine sprovedene aktivnosti na rekonstrukciji postojeće atmosferske

Obavještenje o radovima na vodovodnoj mreži

DOO “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad obavještava sve potrošače, da su dana 01.02.2022. godine sprovedene aktivnosti na otklanjanju kvara na cjevovodu&n

Obavještenje o produženju prekida vodosnabdijevanja

DOO “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad obavještava sve potrošače u objektu Kasarne i potrošače u gradu, a koji se snabdijevaju vodom sa izvo

Obavještenje o prekidu vodosnabdijevanja

DOO “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad obavještava sve potrošače u objektu Kasarne i potrošače u gradu, a koji se snabdijevaju vodom sa izvo

Obavještenje o početku hidrogeoloških istraživanja

DOO “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad obavještava zainteresovanu javnost da će dana 24.01.2022. god. početi sa detaljnim hidrogeološkim istraživanjima u širem području izvorišta "

Obavještenje o prekidu vodosnabdijevanja

DOO “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad obavještava sve korisnike usluga vodosnabdijevanja iz naselja: Martinići, Prentina Glavica, Podvrh, Šabov Krug, Donje s

Obavještenje o prekidu vodosnabdijevanja

DOO “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad obavještava sve korisnike usluga vodosnabdijevanja iz naselja: Martinići, Prentina Glavica, Podvrh, Šabov Krug, Donje s

Obavještenje o prekidu vodosnabdijevanja

DOO “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad obavještava sve potrošače u objektu Kasarne i potrošače u gradu, a koji se snabdijevaju vodom sa izvo

Obavještenje o prekidu vodosnabdijevanja

DOO “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad obavještava sve potrošače u objektu Kasarne i potrošače u gradu, a koji se snabdijevaju vodom sa izvo

Obavještenje o prekidu vodosnabdijevanja

DOO “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad obavještava jedan dio korisnika usluga vodosnabdijevanja u naseljima Gorica i Sekulići, da je zbog kvara na cjevovodu, do

Obavještenje o ispravnosti vode za piće

DOO “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad obavještava sve korisnike usluga vodosnabdijevanja da je voda u Danilovgradskom vodovodnom sistemu, i pored obilnih p

Drugi poziv za prikupljanje ponuda za prodaju vozila putem pisane licitacije

DOO “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad objavljuje drugi poziv za prikupljanje ponuda putem pisane licitacije za prodaju putničkog motornog vozila Lada Vesta (benzin), godište

Obavještenje o prekidu vodosnabdijevanja

DOO “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad obavještava jedan dio korisnika usluga vodosnabdijevanja u naseljima Gorica i Sekulići, da je zbog kvara na cjevovodu, do

Obavještenje o prekidu vodosnabdijevanja

DOO “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad obavještava jedan dio korisnika usluga vodosnabdijevanja u  naseljima Gorica i Sekulići, da će zbog radova na otklanjanju kva

Obavještenje o prekidu vodosnabdijevanja

DOO “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad obavještava sve potrošače u objektu Kasarne i potrošače u centru grada, a koji se snabdijevaju vodom sa izvorišta “Oraška Jama”, da će

Poziv za prikupljanje ponuda za prodaju vozila putem pisane licitacije

DOO “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad objavljuje poziv za prikupljanje ponuda putem pisane licitacije za prodaju putničkog motornog vozila Lada Vesta (benzin), godište 2017,

Obavještenje o prekidu vodosnabdijevanja

DOO “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad obavještava sve korisnike usluga vodosnabdijevanja iz centra grada, a koji se snabdijevaju vodom sa izvorišta “Oraška

Obavještebnje o prekidu vodosnabdijevanja

DOO “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad obavještava sve korisnike usluga vododsnabdijevanja iz grada i naselja: Grlić, Ćurilac, Kosić, Lazine, Strahinjići, Gruda, Begovine,

Obavještenje o prekidu vodosnabdijevanja

DOO “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad obavještava sve korisnike usluga vodosnabdijevanja iz naselja: Martinići, Prentina Glavica, Podvrh, Šabov Krug, Donje s

Obavještenje o povremenom prekidu vodosnabdijevanja zbog rekonstrukcije cjevovoda u naselju Daljam

DOO “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad obavještava sve potrošače iz naselja Daljam, a koji se snabdijevaju vodom sa izvorišta “Mareza”, da će zbog r

Obavještenje o prekidu vodosnabdijevanja

DOO “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad obavještava sve korisnike usluga vodosnabdijevanja iz naselja Martinići, Prentina Glavica, Podvrh, Šabov Krug, Don

Apel potrošačima za racionalnijom potrošnjom vode

DOO „Vodovod i kanalizacija“ Danilovgrad apeluje na sve korisnike usluga vodosnabdijevanja iz naselja: Martinići, Prentina Glavica, Podvrh, Šabov Krug, Ciglana, Donje selo, Most Burum, Podgla

Obavještenje o prekidu vodosnabdijevanja

DOO “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad obavještava sve potrošače iz naselja: Velje Brdo, Bandići, Komunica III, Novo Selo, Spuž, Klikovače i Daljam, a koji se snabdi

Obavještenje o prekidu vodosnabdijevanja

DOO “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad obavještava sve potrošače iz naselja: Velje Brdo, Bandići, Komunica III, Novo Selo, Spuž, Klikovače i Daljam, a koji se snabdi

Apel za potrošače

DOO „Vodovod i kanalizacija“ Danilovgrad apeluje na sve korisnike usluga vodosnabdijevanja da racionalnije troše vodu za piće, da smanje zalivanje bašti i okućnica, jer

Obavještenje

DOO “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad obavještava sve svoje potrošače, da su u toku radovi na polaganju novog cjevovoda na magistralnom putu Danilovgrad - Po

Obavještenje o ugradnji novog pumpnog agregata na vodoizvorištu "Oraška Jama"

DOO “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad obavještava sve potrošače koji se snabdijevaju vodom sa izvorišta “Oraška Jama-Stari Pogon&rdq

Obavještenje o prekidu vodosnabdijevanja

DOO “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad obavještava sve potrošače u naseljima Bandići, Komunica III, Plana, Pitoma Loza, Strahinjići, Begovine i dio potroš

Obavještenje

DOO “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad obavještava sve potrošače iz naselja Velje Brdo da će se dana 13.06.2021. godine gasiti stari vodovod LG Ø 80 mm zbo

Obavještenje o prekidu vodosnabdijevanja

DOO “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad obavještava sve potrošače iz centra grada, da će zbog radova na rekonstrukciji cjevovoda, doći do prekida vodosnabdijevanj

Obavještenje o prekidu vodosnabdijevanja

DOO “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad obavještava sve potrošače iz naselja Martinići, da je zbog kvarova došlo do prekida vodosnabdije

Obavještenje o prekidu vodosnabdijevanja sa izvorišta Mareza

DOO “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad obavještava sve potrošače iz naselja: Velje Brdo, Bandići, Komunica III, Novo Selo, Spuž, Klikovače i Daljam, a koji se snabdi

Obavještenje o prekidu vodosnabdijevanja zbog oštećenja vodovodnih instalacija na magistralnom putu Danilovgrad-Podgorica

DOO “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad obavještava sve potrošače u naseljima Bandići, Komunica III, Plana, Pitoma Loza, Strahinjići, Begovine i dio potroš

Obavještenje o prekidu vodosnabdijevanja sa izvorišta Oraška Jama

DOO “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad obavještava sve potrošače u objektima Kasarne i Policijske akademije i potrošače u naseljima: Glavica, Velja Paprat,

Obavještenje o ispravnosti vode za piće

Obavještavamo sve svoje potrošače da je voda u danilovgradskom vodovodnom sistemu ispravna i bezbjedna za piće. Svi parametri su u okviru vrijednosti koje su utvrđene Pra

Obavještenje mještanima Rova, Vučica i Međice

Na osnovu rezultata izvještaja o ispitivanju utvrđeno je da uzeti uzorak vode na mjernom mjestu seoskog vodovoda Rova, Vučica i Međice nijesu odgovarali uslovima propisanim Pravilnikom o

Obavještenje o blagom zamućenju vode

Na osnovu kontrole vrijednosti mutnoće, utvrđeno je da vrijednosti mutnoće u danilovgradskom vodovodnom sistemu blago prelaze dozvoljene. Iz istog slijedi da potrošači vodu prije upotreb

Voda bezbjedna za piće

Voda iz danilovgradskog vodovoda je ispravna i bezbjedna za piće. Mutnoće su se povukle i svi parametri su u okviru vrijednosti koje su utvrđene Pravilnikom o bližim zahtjevima koje u pogl

Obavještenje o blagom zamućenju vode na vodoizvorištu Oraška Jama

Zbog obilnih padavina došlo je do povećanja nivoa vode na vodoizvorištu Oraška Jama, samim tim i do blagog zamućenja. Usljed ovakvog stanja preporučujemo građanima da vodu

Obavještenje o ispravnosti vode za piće

Na osnovu nalaza Instituta za javno zdravlje voda iz danilovgradskog vodovodnog sistema je bezbjedna za piće. Mutnoće su se povukle i mikrobiološki je ispravna.

Obavještenje o blagom zamućenju vode

DOO „Vodovod i kanalizacija“ Danilovgrad obavještava sve svoje potrošače da je usljed obilnih padavina došlo do veoma blagog zamućenja vode u danilovgradskom vodo

Obavještenje o ispravnosti vode za piće

DOO „Vodovod i kanalizacija“ Danilovgrad obavještava sve svoje potrošače da je voda u danilovgradskom vodovodnom sistemu potpuno bezbjedna za piće. Saopštenje daj

Obavještenje o zamućenju vode na vodoizvorištu Oraška Jama

Zbog obilnih padavina došlo je do blagog zamućenja na vodoizvorištu Oraška Jama, te se preporučuje prokuvavanje vode za piće prije upotrebe.

Voda bezbjedna za piće

DOO "Vodovod i kanalizacija" Danilovgrad obavještava sve svoje potrošače da je na osnovu jutrošnjeg mjerenja vrijednosti mutnoće, voda bezbjedna za piće jer vrijednosti iste su u granica

Obavještenje o ispravnosti vode za piće

DOO “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad obavještava sve svoje potrošače da je po rezultatima vanrednih analiza vode za piće koje je uradio Institut za javno z

Obavještenje o zamućenju vode za piće

DOO “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad obavještava sve svoje potrošače da je zbog obilnih i naglih kišnih padavina, došlo do blagog zamućenja vode u

Obavještenje o montaži remontovane pumpe na Oraškoj Jami

Obavještavamo potrošače koji se snabdijevaju vodom sa glavnog gradskog izvorišta "Oraška Jama", da će se dana 24.09.2020.god. u intervalu od 08:00h do 13:00h

Obavještenje o zamjeni pumpe na Žarića Jami

DOO “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad obavještava sve potrošače iz naselja: Martinići, Spuž, Podvrh, Podglavice, Šabov Krug, a koji se snabdijevaju vodom sa izvorišta “Žarića Jam

Gradjanima apel da racionalnije troše vodu


DOO „Vodovod i kanalizacija“ Danilovgrad apeluje na sve korisnike usluga vodosnabdijevanja da racionalnije troše vodu za piće, da smanje zalivanje bašti i okućni

Nestanak struje na Oraškoj Jami

DOO “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad obavještava sve potrošače iz naselja: Kosić, Ćurioc, Lazine, Grlić, Orja Luka, Branelovica, Glavica, Orašje, Sladojevo Kopito, Gruda, Koljat i u

Obavještenje o prestanku zamućenja vode za piće

Nakon pristiglih rezultata o ispitivanju vode za piće od strane Instituta za Javno zdravlje Podgorica, DOO „Vodovod i kanalizacija“ Danilovgrad obavještava sve svoje potro&scaro

Obavještenje o zamućenju vode za piće

DOO „Vodovod i kanalizacija“ Danilovgrad obavještava sve svoje potrošače da je, zbog obilnih i naglih kišnih padavina, došlo do blagog zamućenja vode u vod

Most u DG SCADA prepravka


DOO „Vodovod i kanalizacija“ Danilovgrad obavještava potrošače iz naselja: Pažići, Lalevići, Bogićevići, Sekulići, Grlić, Orašje, Filendar, Landža,

DOO VIK DANILOVGRAD NA MAPI

Ul. Jefta - Čaja Šćepanovića b.b. Danilovgrad