MENADŽMENT

Izvršni direktor

Jovana Ružić, Spec.Sci el.
tel/fax: 020/811-550
e-mail: jovana.ruzic@vikdg.me

Odbor direktora

Odbor direktora DOO „Vodovod i kanalizacija“ Danilovgrad čine 5 članova i to:

1. Lazar Bojat, Predsjednik Odbora direktora
2. Ranko Vuković, član
3. Svetlana Šaranović, član
4. Vladimir Šaranović, član
5. Ljubomir Stajović, član

Menadžerski tim

U izradi

DOO VIK DANILOVGRAD NA MAPI

Ul. Jefta - Čaja Šćepanovića b.b. Danilovgrad