Odluka o zabrani nalivanja bašti i okućnica

Na osnovu člana 34 Statuta DOO „Vodovod i kanalizacija“ Danilovgrad, a u skladu sa članom 101 Odluke o javnom vodosnabdijevanju na području opštine Danilovgrad (Sl. list CG br. 34/19 - Opštinski propis) Odbor direktora Društva na sjednici održanoj dana 28.06.2022. godine donio je Odluku o zabrani nalivanja bašti i okućnica u periodu od 6.00 do 9.00 časova i od 17.00 do 22.00 časa svakog dana.

Ekipe DOO „Vodovod i kanalizacija“ Danilovgrad će po terenu vršiti kontrolu primjene ove Odluke i u slučaju nepoštovanja, u skladu sa članom 77 Odluke o javnom vodosnabdijevanju na području opštine Danilovgrad, preduzimati mjere privremenog uskraćivanja isporuke vode korisniku,  i naplate učinjene štete.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obavještenje o zamućenju vode

DOO „Vodovod i kanalizacija“ Danilovgrad obavještava sve svoje potrošače da je usled obilnih kišnih padavina, došlo do zamućenja vode u vodovodnom sistemu

Obavještenje o prekidu vodosnabdijevanja

DOO “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad obavještava sve potrošače iz naselja Tunjevo, Zagorak, Kujava i Frutak, a koji se snabdijevaju vodom sa izvorišta “T

Obavještenje

DOO “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad obavještava sve svoje potrošače da Društvo neće raditi za vrijeme Novogodišnjih praznika za dane 1, 2, i

DOO VIK DANILOVGRAD NA MAPI

Ul. Jefta - Čaja Šćepanovića b.b. Danilovgrad