Obavještenje o dežurstvima za dane prvomajskih i vakršnjih praznika, 01. 02. 03. i 06. maja 2024.

Obavještavamo potrošače da d.o.o “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad neće raditi za vrijeme prvomajskih i vaskršnjih praznika, 01. 02. 03. i 06. maja 2024. godine.

U cilju obezbjeđivanja vršenje poslova čijim bi prekidom mogle nastupiti štetne posledice po građane ili državu saglasno Zakonu organizovano je dežurstvo i pripravnost pojedinih Službi i zaposlenih i to:

  1. Portir i radnici obezbjeđenja (shodno planu rada)
  2. Operateri na pumpnim postrojenjima (shodno rasporedu)
  3. Referent za sanitarno-tehničku ispravnost vode 

Služba Korisnićki servis radiće sledećim danima:

1. Inkasanti  - četvrtak i petak, 02.05. i 03.05.2024. godine

2. Naplatni punktovi u Spužu i Danilovgradu (pijaca) – u subotu,  04.05.2024. godine

Službi Vodovod  za otklanjanje kvarova na mreži biće organizovane pripravne ekipe.

Potrošači kvarove za vrijeme praznika mogu prijaviti na sljedeće kontakte: 

Novak Pavićević – 067/271-567

Radovan Nikolić – 067/339-907

Obavještenje o radovima na rekonstrukciji ulice Lazara Đurovića - neće biti najavljenog prekida vodosnabdijevanja!

DOO ,,Vodovod i kanalizacija" Danilovgrad obavještava sve potrošače da je Služba vodovoda, koja je na terenu, pronašla alternativan način za izvođenje radova bez prekida vodosnabdijevanja, t

Obavještenje o prekidu vodosnabdijevanja zbog izvođenja radova na rekonstrukciji ulice Lazara Đurovića

DOO ,,Vodovod i kanalizacija" Danilovgrad obavještava sve potrošače da će, zbog izvođenja radova na vodovodnoj infrastrukturi u sklopu rekonstrukcije ulice Lazara Đurovića,

Obavještenje o dežurstvima za dane državnog praznika

Obavještavamo potrošače da“VIK” Danilovgrad neće raditi za vrijeme predstojećeg državnog praznika Dana nezavisnosti, 20, 21. i 22. maja 2024. godine.

U

DOO VIK DANILOVGRAD NA MAPI

Ul. Jefta - Čaja Šćepanovića b.b. Danilovgrad