Apel potrošačima za racionalnijom potrošnjom vode

DOO „Vodovod i kanalizacija“ Danilovgrad apeluje na sve korisnike usluga vodosnabdijevanja iz naselja: Martinići, Prentina Glavica, Podvrh, Šabov Krug, Ciglana, Donje selo, Most Burum, Podglavice, Ljutotuk, Pržine, a koji se snabdijevaju vodom sa izvorišta „Žarića Jama“, da racionalnije troše vodu za piće, da smanje zalivanje bašti i okućnica, jer je u prethodnim danima došlo do skoro potpunog presušivanja navedenog izvorišta, te se vodosnabdijevanje odvija na jedino tehnički mogući način, a to je po nekolika sata tokom dana, kada uspije da se akumulira manja količina vode u izvorištu.  Kako bi svi potrošači sa navedenog područja u tom periodu mogli da dobiju manje količine vode za osnovnu ljudsku upotrebu, molimo potrošače da se solidarišu sa svojim sugrađanima i potrošnju vode svedu na najmanju moguću mjeru.

Potrošnju vode i kvalitet vodosnabdijevanja će svakog dana kontrolisati dežurne ekipe na terenu.

Obavještenje o ispravnosti vode za piće

DOO “Vodovoda i kanalizacija” Danilovgrad obavještava potrošače da je voda u našem vodovodnom sistemu ispravna i bezbjedna za piće.

Poslednji rezul

Obavještenje o prekidu vodosnabdijevanja sa izvorišta Mareza 14 - 15.02.2024.

DOO „Vodovod i kanalizacija“ Danilovgrad obavještava potrošače koji se snabdijevaju sa vodoizvorišta „Mareza“ da će, zbog ispitivanja sistema na vodoi

Obavještenje o povećanju mutnoće vode na izvorištima

DOO ,,Vodovod i kanalizacija" Danilovgrad, nakon obavljenih fizičko – hemijskih analiza vode obavještava građane da su vrijednosti mutnoće vode na izvorištima na teritoriji naše opštine iz

DOO VIK DANILOVGRAD NA MAPI

Ul. Jefta - Čaja Šćepanovića b.b. Danilovgrad