Apel potrošačima za racionalnijom potrošnjom vode

DOO „Vodovod i kanalizacija“ Danilovgrad apeluje na sve korisnike usluga vodosnabdijevanja iz naselja: Martinići, Prentina Glavica, Podvrh, Šabov Krug, Ciglana, Donje selo, Most Burum, Podglavice, Ljutotuk, Pržine, a koji se snabdijevaju vodom sa izvorišta „Žarića Jama“, da racionalnije troše vodu za piće, da smanje zalivanje bašti i okućnica, jer je u prethodnim danima došlo do skoro potpunog presušivanja navedenog izvorišta, te se vodosnabdijevanje odvija na jedino tehnički mogući način, a to je po nekolika sata tokom dana, kada uspije da se akumulira manja količina vode u izvorištu.  Kako bi svi potrošači sa navedenog područja u tom periodu mogli da dobiju manje količine vode za osnovnu ljudsku upotrebu, molimo potrošače da se solidarišu sa svojim sugrađanima i potrošnju vode svedu na najmanju moguću mjeru.

Potrošnju vode i kvalitet vodosnabdijevanja će svakog dana kontrolisati dežurne ekipe na terenu.

Obavještenje o zamućenju vode

DOO „Vodovod i kanalizacija“ Danilovgrad obavještava sve svoje potrošače da je usled obilnih kišnih padavina, došlo do zamućenja vode u vodovodnom sistemu

Obavještenje o prekidu vodosnabdijevanja

DOO “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad obavještava sve potrošače iz naselja Tunjevo, Zagorak, Kujava i Frutak, a koji se snabdijevaju vodom sa izvorišta “T

Obavještenje

DOO “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad obavještava sve svoje potrošače da Društvo neće raditi za vrijeme Novogodišnjih praznika za dane 1, 2, i

DOO VIK DANILOVGRAD NA MAPI

Ul. Jefta - Čaja Šćepanovića b.b. Danilovgrad