Akcija čišćenja odvoda atmosferske kanalizacije i postavljanja slivnih rešetaka

Služba vodovod VIK-a Danilovgrad otpočela je akciju čišćenja odvoda atmosferske kanalizacije i postavljanja slivnih rešetaka.

Tokom ove nedjelje pročišćeni su odvodi i postavljene slivne rešetke čije začepljenje dovodi do zadržavanja atmosferskih voda na putnim i zelenim površinama nakom obilnijih padavina. Navedene aktivnosti održavanja atmosferske kanalizacije realizovane su u dijelu užeg gradskog jezgra, odnosno na lokacijama u okolini osnovne škola, Gimnazije i TC Laković.

DOO „Vodovod i kanalizacija“ planira da u narednom periodu nastavi sa akcijom i na ovaj način uredi sistem atmosferske kanalizacije na svim lokacijama na teritoriji opštine gdje se kontrolom utvrdi da je to neophodno.

U više od 90% slučajeva uzročnici začepljenja slivnika i atmosferske kanalizacije su odlaganje pokošene trave, prikupljenog lišća, viška zemlje i šuta, kao i komunalnog otpada u vidu kesa, vlažnih maramica i slično u slivne rešetke, što za posledicu ima da dolazi do zadržavanja atmosferskih voda na javnim površinama, pa apelujemo da se komunalni otpad odlaže na za to predviđena mjesta.

Obavještenje o dežurstvima za dane državnog praznika

Obavještavamo potrošače da“VIK” Danilovgrad neće raditi za vrijeme predstojećeg državnog praznika Dana nezavisnosti, 20, 21. i 22. maja 2024. godine.

U

Srećni vaskršnji praznici!

HRISTOS VASKRSE!
Svim vjernicima pravoslavne vjeroispovijesti d.o.o."Vodovod i kanalizacija" Danilovgrad želi srećne vaskršnje praznike.

MEĐUNARODNI PRAZNIK RADA

SREĆAN 1. MAJ!

DOO VIK DANILOVGRAD NA MAPI

Ul. Jefta - Čaja Šćepanovića b.b. Danilovgrad