Obavještenje o prekidu vodosnabdijevanja

DOO “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad obavještava sve potrošače iz naselja Martinići, da je zbog kvarova došlo do prekida vodosnabdijevanja dana 26.04.2021.godine. Otklanjanje kvarova je predviđeno do 16:00h dana 26.04.2021. godine. 

O eventualnim promjenama, DOO “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad će blagovremeno obavijestiti javnost.

 

Apel za potrošače

DOO „Vodovod i kanalizacija“ Danilovgrad apeluje na sve korisnike usluga vodosnabdijevanja da racionalnije troše vodu za piće, da smanje zalivanje bašti i okućnica, jer

Obavještenje o planu rada za državne praznike

DOO “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad obavještava svoje potrošače da će dani 12.,13. i 14. jul 2021. godine biti neradni dani. U cilju obezbjeđivanja&

Obavještenje

DOO “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad obavještava sve svoje potrošače, da su u toku radovi na polaganju novog cjevovoda na magistralnom putu Danilovgrad - Po

DOO VIK DANILOVGRAD NA MAPI

Ul. Jefta - Čaja Šćepanovića b.b. Danilovgrad