ISTORIJAT NASTANKA DANILOVGRADSKOG VODOVODNOG SISTEMA

Danilovgradski vodovodni sistem, posle cetinjskog, je najstariji vodovodni sistem u Crnoj Gori. Da bi se stanovništvu Danilovgrada i okolnih sela obezbijedili što povoljniji životni uslovi, početkom poslednje decenije devetnaestog vijeka odlučeno je da se u varoš dovede pitka voda sa Slatinskih izvora. Za izradu Projekta vodovoda, angažovan je inženjer Marko Đukanović. Knjaz Nikola je 1896.god. u Moskvi prisustvovao krunisanju ruskog cara Nikolaja II Romanova, i tom prilikom poznati ljekar i profesor medicinskog fakulteta u Moskvi, Gligorij Antonovič – Zaharin, poklonio je Knjazu Nikoli 45.000 zlatnih rubalja za izgradnju vodovoda za Cetinje i Danilovgrad. Čelične cijevi za vodovod kupljene su u Austrougarskoj, parabrodom dovezene u Kotor, odakle su ih mještani, na svojim ramenima, donijeli do Danilovgrada. Kopanje kanala za cjevovode, kao i za sve druge građevinske radove, obavljali su mještani „kulukom“ (obaveznim radom koji se ne plaća). I tako je voda iz prve danilovgradske česme potekla na Petrov dan davne 1897.god., sa slatinskog izvorišta „Bistiga“.
Nakon toga nastavljeno je širenje vodovodne mreže, pa se sada stanovnici Danilovgrada snabdijevaju pitkom vodom sa 7 izvorišta: „Oraška jama“, „Milojevića vrelo“, „Viško vrelo“, „Brajovića jama“, „Žarića jama“, „Slatinski izvori“ i „Mareza“. Danilovgradski vodovodni sistem takođe je jedan od najkompleksnijih vodovodnih sistema u Crnoj Gori, zbog razuđenosti teritorije na kojoj se vrše usluge vodosnabdijevanja. Dužina vodovodne mreže iznosi oko 700km, i njome je pokriveno oko 85% stanovništva opštine Danilovgrad, dok rezervoarski prostor iznosi 1.845m³.

Zbog dotrajalosti vodovodne mreže, a u najvećem obimu zbog neevidentirane potrošnje, veliki su gubici vode. Zbog toga se Društvo svakodnevno trudi da unaprijedi kvalitet vodosnabdijevanja, vršeći brojne rekonstrukcije cjevovoda, izbacujući iz upotrebe stare dotrajale cjevovode i mijenjajući ih cjevovodima od savremenih materijala; svakodnevnim intervencijama na otklanjanju kvarova smanjuju se gubici vode u vodovodnoj mreži; iz upotrebe se izbacuju dotrajali pumpni agregati; radi se i na moderizaciji vodovodnog sistema, gdje ćemo imati uspostavljen monitoring potrošnje i oscilacija u pritisku u vodovodnoj mreži kroz projekat SCADA sistema.

S obzirom da su u pitanju značajne investicije, Društvo ima i finansijsku podršku od strane Opštine Danilovgrad, kao i od raznih resornih Ministarstava. Kada je odvođenje i tretman otpadnih voda u pitanju, Društvo je krajem 2018.god. potpisalo dva značajna ugovora za izgradnju kanalizacione mreže (2.749.417,28 €) i izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (2.390.000,00 €), koji se finansiraju iz kredita Evropske Banke za Obnovu i Razvoj.

U ovoj fazi biće izgrađena kanalizaciona mreža u dužini od oko 10km, dok će se postrojenja za prečišćavanje izvodi u kapacitetu od 6.000 ES. Ovim projektom idemo u korak s vremenom, i utičemo na smanjenje zagađenja rijeke Zete, koja je do sada bila osnovni recipijent otpadnih voda. Društvo svoj prihod ostvarije obavljanjem komunalnih djelatnosti i ostalih registrovanih djelatnosti koji doprinose iskorišćavanju kapaciteta Društva, a samim tim i uvećanju prihoda. Najveća pažnja posvećuje se naplati potraživanja. Iz svega naprijed izloženog da se primijetiti, da je naše Društvo savremeno Društvo, koje profesionalno i odgovorno pristupa rješavanju svih problema sa kojima se svakodnevno suočava, postavljajući sebi sve visočije ciljeve u pogledu unapređenja obezbjeđivanja svojih usluga i kvalitetnijih uslova života u opštini Danilovgrad.

DOO VIK DANILOVGRAD NA MAPI

Ul. Jefta - Čaja Šćepanovića b.b. Danilovgrad