Aktuelni projekti

S obzirom da se suočava sa velikim gubicima vode na vodovodnoj mreži, nastalih, najvećim dijelom, neevidentiranom potrošnjom vode, DOO „Vodovod i kanalizacija“ Danilovgrad se svakodnevno trudi da unaprijedi sistem vodosnabdijevanja. Svakog dana se otklanjaju prijavljeni i otkriveni kvarovi i vrše brojne rekonstrukcije, kako bi se građanima Danilovgrada obezbijedili što kvalitetniji uslovi života. Akcenat se stavlja na zamjenu dotrajalih azbest-cementnih cjevovoda. Tako je tokom 2019.god. izvršena rekonstrukcija sekundarnog cjevovoda u naselju Luke u dužini oko 2.100,0m, dok se u 2020.god. nastavilo sa izgradnjom tercijalnih cjevovoda. U naselju Krivaja, tokom 2019.god. završena je rekonstrukcija I faze cjevovoda u dužini od oko 700,0m, dok se tokom 2020.god. radilo na rekonstrukciji II faze, i tom prilikom rekonstruisano je oko 900,0m azbest-cementnog cjevovoda. Prilikom rekonstrukcije puta Spuž-Rogami rekonstruisano je oko 1.850,0m glavnog azbest-cementnog cjevovoda, pri čemu je zamijenjen sa cjevovodom PEVG DN 110mm, izgrađeno je 16 šahti za smještaj vodomjera i vodovodnih armatura, kao i izgrađeno oko 600,0m cjevovoda PEVG DN 63mm i oko 10.000,00m cjevovoda PEVG DN 25mm sa priključenje potrošača. Ovoj investiciji veliki doprinos dalo je DOO „Vodovod i kanalizacija“ Podgorica, jer se radi o teritoriji opštine Podgorica, dok potrošači pripadaju danilovgradskom vodovodnom sistemu. U toku je i rekonstrukcija cjevovoda u naselju Livade Bandićke, gdje će se izgraditi oko 800,0m sekundarnog cjevovoda i 10 šahti za priključenje potrošača. Kako bi se poboljšalo vodosnabdijevanje u sušnom periodu godine, nabavljen je i novi pumpni agregat na izvorištu „Žarića Jama“. U narednom periodu nas takođe očekuju brojne investicije. Jedna od značajnijih je rekonstrukcija cjevovoda u sklopu rekonstrukcije magistralnog puta M-18 Podgorica-Danilovgrad. Vrijednost ove investicije, po Glavnom projektu, iznosi oko 290.000,00€. Takođe, planirana je i rekonstrukcija cjevovoda sa Slatinskih izvora. Kada je odvođenje i tretman otpadnih voda u pitanju, Društvo je krajem 2018.god. potpisalo dva značajna ugovora za izgradnju kanalizacione mreže (2.749.417,28 €) i izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (2.390.000,00 €), koji se finansiraju iz kredita Evropske Banke za Obnovu i Razvoj. U ovoj fazi biće izgrađena kanalizaciona mreža u dužini od oko 10km, dok će se postrojenje za prečišćavanje izvoditi u kapacitetu od 6.000 ES. Ovim projektom idemo u korak s vremenom, i utičemo na smanjenje zagađenja rijeke Zete, koja je do sada bila osnovni recipijent otpadnih voda. U sklopu ugovora sa Evropskom Bankom za Obnovu i Razvoj, tokom 2019.god. završeni su radovi na projektu „Nabavka i ugradnja SCADA sistema“, čija je vrijednost iznosila 508.828,60 €. Ovaj projekat predstavlja modernizaciju vodovodnog sistema, gdje ćemo imati uspostavljen monitoring potrošnje i oscilacija u pritisku u vodovodnoj mreži. Takođe, jedna od većih investicija koja naše Društvo očekuje u narednom periodu, je rekonstrukcija vodovodne mreže u užem gradskom jezgru, koja će se izvoditi uporedo sa radovima na izgradnji kanalizacione mreže. Ovo je samo kratak opis značajnijih aktivnosti koje su u toku i koje su planirane u narednom periodu, pored kojih nas svakako očekuju i brojne manje rekonstrukcije i širenje postojeće vodovodne mreže, kako bi išli u korak sa zahtjevima potrošača. Važno je napomenuti, da značajnu finansijsku podršku Društvo dobija od Opštine Danilovgrad, kao i od resornih Ministarstava.