Obavještenje

DOO “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad obavještava sve svoje potrošače da Društvo neće raditi za vrijeme Novogodišnjih praznika za dane 1, 2, i 3. januara 2023. godine, osim:
1. Radnici obezbjeđenja (shodno planu rada)
2. Na crpnim postrojenjima (shodno rasporedu)
3. Referent za sanitarno-higijensku ispravnost vode

Kućno dežurstvo obavljaće:
1. Pavićević Novak (067 271 567)
2. Šaranović Vladimir (067 326 115)
3. Nikolić Radovan (067 339 907)
4. Raičević Žarko (069 380 910)
5. Pavićević Milenko (069 380 911)
6. Burić Saša (069 212 693)
7. Ivanović Novak (069 251 702)
8. Perović Dragoljub (067 256 500)
9. Novović Vesko (067 326 106)
10. Omerović Alen (068 058 553)
11. Pavićević Luka (067 474 704)

Dežurne ekipe (kućna dežurstva) za vrijeme praznika:
Ekipa 1: Nikolić Radovan , vođa ekipe za Novogodišnje praznike

Obavještenje o zamućenju vode

DOO „Vodovod i kanalizacija“ Danilovgrad obavještava sve svoje potrošače da je usled obilnih kišnih padavina, došlo do zamućenja vode u vodovodnom sistemu

Obavještenje o prekidu vodosnabdijevanja

DOO “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad obavještava sve potrošače iz naselja Tunjevo, Zagorak, Kujava i Frutak, a koji se snabdijevaju vodom sa izvorišta “T

Obavještenje o prekidu vodosnabdijevanja

DOO “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad obavještava sve potrošače iz centra grada, a koji se snabdijevaju vodom sa izvorišta “Oraška Jama”, da

DOO VIK DANILOVGRAD NA MAPI

Ul. Jefta - Čaja Šćepanovića b.b. Danilovgrad